Columns

Categorie: Columns
Ludo Vahle30-05-2017 11:15

Vanachter twee dikke brillenglazen aanschouwt ze de wereld. Sinds ze uit een van de zeven toeringbussen is gereden voelt ze een aangename voorzomerse wind op haar huid. Stevig houdt ze haar versleten bruine leren handtas omklemd. Alsof ze niet in een pittoresk dorp in Zuid-Holland is neergestreken, maar in een van de ruigere wijken van Amsterdam. Een kleine vrouw van ver in de tachtig die in haar rolstoel zowel een aanwezige als een dromerige indruk maakt.

Al zeventig jaar is ze niet meer in het zogenaamde Hart van de Bollenstreek geweest. Ze lijkt iets te herkennen in het Witte Kerkje, het karakteristieke bakstenen gemeentehuis met de trapgevel, in de jaren twintig ontworpen door architect Alexander Kropholler. De statige paviljoens van de Sint Bavo, het gesticht voor krankzinnigen. We zijn in Noordwijkerhout, de geboorteplaats van haar vader.
484bekeken
Geen reacties
Categorie: Columns
Carin Veders24-04-2017 14:35
 
Niets veelzijdiger dan de kandidaten die wij dagelijks spreken. Qua werkervaring, opleiding, maar ook culturele roots en persoonlijkheid. Wij consultants hebben, denk ik, dit beroep ook gekozen omdat we het leuk vinden om met zeer uiteenlopende mensen om te gaan.

Verschil in leeftijd en in generatie is ook iets om bij stil te staan. Voordat ik bij Matchpartner kwam te werken hield ik mij bezig met de coaching van oudere werkzoekenden, medewerkers uit de zorg die boventallig verklaard waren.
Categorie: Columns
Maarten de Haan27-02-2017 23:00

Aan het begin van het boek The Adventures of Sherlock Holmes van Sir Arthur Conan Doyle wordt de meesterspeurder bezocht door dr. Watson, vers getrouwd en niet langer inwonend op Baker Street 221B. Ze hebben elkaar al een tijdje niet meer gezien en het eerste dat Holmes doet is op sublieme wijze zijn goede vriend ‘lezen’.

“Je had me niet verteld dat je van plan was om weer aan het werk te gaan” zegt hij als eerste. Waarop Watson zegt dat hij inderdaad zijn artsenpraktijk weer heeft opgepakt, maar hoe weet Holmes dat nou weer? Zijn vriend komt vervolgens met een nog verder gaande gevolgtrekking en zegt: “Ik deduceer het. Hoe zou ik anders kunnen weten dat je onlangs erg nat bent geworden en dat je een erg slordig dienstmeisje hebt?”

Watson toont zich verbluft en geeft aan dat Holmes een paar eeuwen eerder vast en zeker op de brandstapel was terecht gekomen, want het is precies zoals hij zegt. Watson was de donderdag ervoor tijdens een wandeling totaal verregend en het “onverbeterlijke” dienstmeisje, dat is inmiddels ontslagen.
Categorie: Columns
Joyce Prak14-11-2016 14:28

Ter gelegenheid van het tweejarig bestaan van de nieuwe Jeugdwet schreven staatssecretarissen Van Rijn en Dijkhoff op 4 november jongstleden een brief aan de Tweede Kamer.

Zij zijn positief over de meer geïntegreerde aanpak, de “groeiende inzet van jeugdhulpverleners in het onderwijs en van praktijkondersteuners in de huisartsenpraktijken, en de toegenomen deskundigheid van de jeugd- en sociale teams”.

Tegelijk worden er in de brief een aantal nadelen opgesomd van de nieuwe wet. Onder andere de toegenomen nadruk op aanbestedingen en ingekochte zorg, die kan zorgen voor discontinuïteit. Vorig jaar april werden deze problemen al onderkend in een onderzoek in opdracht van Kinderombudsman Marc Dullaert 
Categorie: Columns
Hayat el Kadi-Acharrat24-10-2016 11:28
 
Het is een beproefde manier om je opdrachtgever beter te leren kennen: ruim tien minuten te vroeg op een afspraak te komen en je ogen de kost te geven. In de zorgsector, waarin ik werkzaam ben als recruiter, kom je op zo’n moment veel te weten over de onderlinge verstandhouding tussen collega’s en het gedrag naar patiënten of bewoners toe.

Websites van zorginstellingen staan vol met goede voornemens over de aard van de bejegening en behandeling van patiënten en verwanten: Planetree, herstelgericht werken, een "ja-cultuur”. Er wordt zelfsturend gewerkt, wordt vanuit het hoofdkantoor aangegeven. We moeten het maar geloven. Òf we moeten eens zelf een kijkje nemen.
Categorie: Columns
Joost van Dieen26-09-2016 8:47
 
Hoe komen mensen met elkaar tot afspraken die zowel redelijk als toetsbaar zijn? Door nuchter en logisch redeneren, door zowel rechtvaardig als consequent zijn.

Zo is het ook met het interpreteren van wetgeving: het vraagt om gezond verstand. Snappen waar een bepaalde wet voor is bedoeld, en dus begrijpen op welke manier controlerende instanties de regels zullen handhaven. Een recente wet waar momenteel veel over te doen is, en die als geen ander vraagt om gedegen interpretatie, is de wet DBA. De wet die de inzet van zelfstandigen zonder personeel (ZZP-ers) binnen organisaties regelt.

Categorie: Columns
Sarah van den Hee30-08-2016 15:18

Flexibilisering van de arbeidsmarkt is een trend die niet meer terug te dringen is en dit vraagt een nieuwe houding en inzicht van de werknemer. Eind 2015 had maar liefst 34% van de werkzame beroepsbevolking een flexibel dienstverband (tijdelijk, uitzend-, of detacheringscontract) of werkte als ZZP’er en de verwachting is dat dit percentage de komende jaren alleen maar zal toenemen.

Eén van de oorzaken van deze toename is dat organisaties de behoefte hebben om waar mogelijk te kunnen flexibiliseren. Het beter in kunnen spelen op de af- of toenemende vraag en het inzetten van specialisten op projecten zijn argumenten die hierbij een rol spelen.

Categorie: Columns
Stephen Hoogenboom22-08-2016 11:34
 
We kennen allemaal wel dat ene moment. Die bijna-split second waarin je, na afloop van je vakantie, de laatste paar passen zet naar de voordeur van je werk. Hoe leuk je baan ook is, gegarandeerd dat je je dan ergens overheen moet zetten. In mijn geval is wel duidelijk wat daarna komt: plagerige opmerkingen tijdens een rondgang langs de collega’s. “Hee, is je kapper overleden?” of: “Jij bent ook niet bruin!”

En dan nog die ene collega, die het naadje van de kous wil weten: “Limoges? Daar was ik ook! Ben je nog bij dat witte kerkje geweest op die heuvel? Nee? Had je echt moeten doen! Hier, dit zijn mijn eigen foto’s. Kijk, hier stond ik peinzend over de zee te staren….”

Categorie: Columns
Subeida Jainullah21-07-2016 16:44

‘Bijna de helft van de mensen die een bijstandsuitkering ontvangen en geen baan hebben, wil of kan ook niet aan het werk. Onder mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering is dit 1 op 5.’ Zo berichtte het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) onlangs. Verder concludeert het instituut: ‘vrijwel iedereen met ww wil werken.’

Na ruim twaalf jaar te hebben gewerkt als klantmanager bijstand denk ik wel mee te kunnen praten over dit onderwerp. Voor een buitenstaander is het misschien niet altijd te volgen, het moeizame proces om bijstandsgerechtigden aan het werk te helpen. Daarom is het goed dat vreemde ogen meekijken, dat er televisie-uitzendingen zijn, waarin een blik achter de schermen geworpen wordt.

Categorie: Columns
Rick Lugthart27-06-2016 16:10

De wereld verandert, overal om ons heen zien we hoe nieuwe innovaties razendsnel doorgevoerd worden, vaak aangevuurd door de consument. In sommige sectoren gaat het wat langzamer, zoals in de Grond-, Weg- en Waterbouw, kortweg de GWW-sector, waarin ik werkzaam ben als Consultant werving en selectie.