Columns

Categorie: Columns
Joshua Deur24-06-2019 20:20

Op internationale lijstjes zoals de World Governance Indicators staat het Nederlandse ambtenarenkorps bovenaan als het gaat om kwaliteit van bestuur, integriteit en accountability. Maar als het gaat om invloed van onderaf, burgerparticipatie dus, valt het nog wel eens tegen.

Voor de afrondende scriptie in het kader van mijn studie Bestuurskunde en Overheidsmanagement heb ik in 2016 burgerparticipatie als uitgangspunt genomen. Bij een kleine gemeente in de regio Leiden deed ik onderzoek naar de dienstverlening op het gebied van burgerinitiatieven. Het idee voor dit onderzoek ontstond nadat vanuit de betreffende gemeenteraad volop ambities werden uitgesproken om burgers meer te betrekken bij het beleid.

De laatste jaren is het concept van Big Society van theoloog en denker Philip Blond in zwang geraakt, als tegenhanger van Big Government.
393bekeken
Geen reacties
Categorie: Columns
Joost van Dieën27-05-2019 14:30
We leven in een geordend land. Niet alleen liggen de wegen, bruggen en overige infrastructuur er strak bij, ook maatschappelijke systemen worden constant bijgehouden door allerhande kwaliteitsbewakers. Geen enkel protocolletje wordt verwaarloosd.

Maar soms wringt het. Dan worden juist ondernemingen en mensen die hun stinkende best doen negatief geraakt door Het Systeem. De problemen ontstaan zodra de procedures belangrijker worden dan het eigenlijke vraagstuk waarvoor ze in eerste instantie zijn ontworpen.
3230bekeken
Geen reacties
Categorie: Columns
Maarten de Haan22-04-2019 22:33
Het is alweer zes jaar geleden dat ik een column schreef met de titel Vreemde sollicitaties, een bloemlezing uit de soms bijzondere reacties die bij Matchpartner binnenkomen.

Sindsdien is de humor op straat blijven liggen, of liever: in de mailbox blijven stromen. Tijd voor een update. “Voordat u voor mij een partner gaat matchen wil ik u laten weten dat ik al 40 jaar gelukkig getrouwd ben met dezelfde vrouw”.
Categorie: Columns
Maarten de Haan25-03-2019 16:44
 
En opnieuw schrikten grote woorden de wereld die zich bezighoudt met arbeid en gezondheid op. “Illegaal”, “misstanden”, “volstrekt onacceptabel” en “zeer zorgwekkend en problematisch”.

Het is maar een greep uit de uitspraken die werden gedaan over de inzet van niet-artsen bij beoordelingen door het UWV. En dat terwijl taakdelegatie of werken in-de-verlengde-arm overal in de maatschappij is ingeburgerd.
Categorie: Columns
Roy van Wijngaarden25-02-2019 23:59

Iedereen heeft zijn oordeel klaar over mensen met weinig geld. Armoede wordt vaak als een keuze gezien, en bovendien maken arme mensen minder verstandige keuzes.

Uit onderzoeken blijkt: arme mensen lenen meer, sparen minder, roken meer, sporten minder, drinken meer, voeden slechter op en eten vaker bij de McDonald’s. Toch is het vaak niet juist om dit gedrag opzettelijk te noemen.
Categorie: Columns
Maarten de Haan22-01-2019 16:15
 
De zorg ligt onder een vergrootglas. Dankzij het internet kun je als zorgprofessional van de ene dag op de andere overal als een verwerpelijk, falend mens te boek komen te staan. Als eerste zoekresultaat, zonder context, for all to see. Slaan we niet een beetje door?

Al een jaar of tien heb ik dagelijks gesprekken met artsen en psychiaters. Net als alle andere mensen maken zij het nodige mee en soms dragen zij krassen op de ziel. Het kan dan gaan om zaken die op het eerste oog onschuldig lijken, zoals een gemiste promotiekans of slecht liggen bij de partners in de maatschap.
Categorie: Columns
Martin van der Meer27-11-2018 10:54

Vaak is het leven simpel, voorspelbaar en comfortabel. Wifi doet het niet, maar de service van je abonnement is prima en de monteur staat in een wip voor de deur. De verwarming geeft het op? Voor je het weet is het weer gerepareerd. Een online bestelling die niet helemaal is wat je verwachtte: een paar handelingen en het is weer geregeld.

Maar zodra we niet meer lekker in onze baan zitten is het een ander verhaal. Als we niet tevreden zijn over ons werk zijn worden we afwachtend in plaats van ondernemend. En dan ligt onnodige stress op de loer.
2332bekeken
Geen reacties
Categorie: Columns
Hayat el Kadi29-10-2018 16:34

In het afgelopen jaar hoor je niets anders dan dat er tekorten zijn in de zorg. De zorgverleners weten dat ze nodig zijn, waardoor ze het risico durven te lopen om als zzp'er aan de slag te gaan. Dit jaar hebben ruim 10.000 professionals zich ingeschreven bij de Kamer van Koophandel om als zelfstandige aan het werk te gaan. De ervaren zorgverleners kunnen overal aan de slag.

Maar hoe zit het met de hbo verpleegkundigen die net van school komen? In onze markt staan wij versteld van alle openstaande vacatures in het ziekenhuis. Maar wanneer we nog onervaren hbo verpleegkundigen met een diploma op zak voorstellen worden zij niet uitgenodigd voor een gesprek. Sterker nog; ze worden afgewezen omdat ze geen ervaring hebben in het ziekenhuis. Er is geen interesse omdat er geen tijd is om nieuwe collega’s in te werken.

Als recruiter ga ik hierover graag de discussie aan.
Categorie: Columns
Carin Veders24-09-2018 11:50
 
En ja hoor, daar komen ze weer uit alle hoeken en gaten, de criticasters van parttime onder-hun-niveau-werkende vrouwen. Zij weten de verspilling van vrouwelijk talent goed te becijferen, maar toch vind ik dat ze niet de kern raken. Misschien gebruiken de meeste vrouwen wel degelijk hun volle potentieel.

Aanleiding voor de consternatie dit keer: een aantal rapporten in opdracht van de overheid die gaan over ‘de keerzijde van parttime werk’. Onder andere één van het McKinsey Global Institute, waarin de harde feiten nog eens op een rijtje worden gezet.

Al enige tijd zijn de Nederlandse vrouwen hoger opgeleid dan de Nederlandse mannen. Ze scoren hoog als het gaat om inzet en ambitie, maar kiezen massaal -zelfs als er geen kinderen in het spel zijn- voor een parttime baan. 230.000 vrouwen zouden financieel zelfstandig zijn als zij gemiddeld tussen de twee en vijf uur per week meer zouden werken, berekent McKinsey.
Categorie: Columns
Joost van DIeën28-08-2018 13:21

Als je een werkend bestaan leidt, kan aan het einde van je zomervakantie zomaar de ultieme million dollar question bij je opkomen. Namelijk: hoe zou het zijn die staat van puur vrij zijn -vakantie dus- te continueren, omdat je niet meer hoeft te werken? Bijvoorbeeld na het, letterlijk, winnen van een miljoen of wat in de loterij?

In De Volkskrant van afgelopen zaterdag stond een, lichtelijk naar komkommer ruikend, artikel van Sander van Walsum met de titel Werk, we willen niet zonder (al denkt u van wel)  waarin uiteen wordt gezet hoe er in de afgelopen decennia over werk is gedacht, hoe dit is veranderd, en welke plek werk inneemt in de huidige samenleving.

De strekking van het verhaal is dat voor veel mensen werk toch een heel belangrijke pijler van het bestaan is, ondanks dat het niet altijd zo wordt ervaren. Vooral na een vakantie, als op maandagmorgen het laatste vrijheidssymbool, de vakantiebaard er aan moet gaan geloven, omdat plaats gemaakt moet worden voor het strak georganiseerde ‘normale leven’. Oh, de frisse tegenzin die dan opstijgt vanuit de Vinex-wijken! 
2758bekeken
Geen reacties