Zorg en Welzijn juni 2019 nieuwsbrief
Ambtenaar zijn moet je kùnnen

Er wordt veel gemopperd over ambtenaren die al te rücksichtslos hun werk doen. De overgang van onkreukbaar naar star is snel gemaakt. Kijk maar hoe in de VS het rapport van de hoge ambtenaar en 'straight arrow' Robert Mueller is ontvangen.

Ambtenaar zijn is een talent, je moet het kùnnen. Je waait met geen enkele wind mee. Het gezag van een meerdere betekent nog iets voor je. Je gaat tot het uiterste om de regels die ons allemaal beschermen te verdedigen, zonder daarvoor iets terug te vragen.

Voor zijn studie Bestuurskunde volgde collega Joshua Deur een aantal burgerinitiatieven. Aanvankelijk ergerde hij zich aan de starheid en het gebrek aan enthousiasme van de ambtenaren, maar uiteindelijk ging hij ze meer waarderen.

Je leest het in zijn column deze maand.

Big Society in een kleine gemeente
Joshua Deur


Regelmatig worden er bij Matchpartner columns geschreven over uiteenlopende onderwerpen.

Ditmaal vertelt collega Joshua Deur over het onderzoek dat hij deed naar burgerparticipatie, in de laatste fase van zijn studie Bestuurskunde en Overheidsmanagement:

"Op internationale lijstjes zoals de World Governance Indicators staat het Nederlandse ambtenarenkorps bovenaan als het gaat om kwaliteit van bestuur, integriteit en accountability. Maar als het gaat om invloed van onderaf, burgerparticipatie dus, valt het nog wel eens tegen.

Voor de afrondende scriptie in het kader van mijn studie Bestuurskunde en Overheidsmanagement heb ik in 2016 burgerparticipatie als uitgangspunt genomen. Bij een kleine gemeente in de regio Leiden deed ik onderzoek naar het de dienstverlenging op het gebied van burgerinitiatieven. Het idee voor dit onderzoek ontstond nadat vanuit de betreffende gemeenteraad volop ambities werden uitgesproken om burgers meer te betrekken bij het beleid.

De laatste jaren is het concept van Big Society van theoloog en denker Philip Blond in zwang geraakt, als tegenhanger van Big Government.."
  
Lees meer

Matchpartner op Instagram
Joshua Deur


Wij zijn sinds kort ook actief op Instagram!

Voor iedereen die het leuk vindt om een kijkje in 'onze keuken' te nemen. Hier zullen we zo nu en dan een foto plaatsen van het reilen en zeilen binnen ons team!
Volg ons hier!

 
Vacatures binnen jouw vakgebied

Freelance Psychiater (ZZP) - Helmond Details
SPV Detentiezorg - Meppel Details
Casusregisseur Sociaal Team - UIthoorn Details
Basisarts GGZ (alleen diensten) - Deventer Details
Manager met GGZ-achtergrond - Leiden Details
Senior Reclasseringswerker Diagnose & Advies - Den Haag Details
Ervaren Behandelaar Verslavingszorg - Amsterdam Details
GZ-Psycholoog Huntington - Leiden Details
Specialist Ouderengeneeskunde Multiple Sclerose - Haarlem Details
Specialist Ouderengeneeskunde 1e lijn / Consultatie - Leiden Details

Bekijk alle vacatures hier
Joshua Deur
Recente artikelen over burgerparticipatie
Joshua Deur

Het dichten van de kloof tussen inwoners en overheid.
Dat is de missie van Brandon Pouw, verkozen tot Jonge Ambtenaar van het Jaar 2019. ‘Bij elke vorm van besluitvorming dient een inclusief en open proces plaats te vinden, waarbij voor iedereen ruimte is om mee te denken en mee te doen'
Lees meer

Burgerparticipatie: noodzakelijk voor de leefbaarheid. Rens Timmermans voert ons langs de initiatieven op het gebied van burgerparticipatie.
Lees meer

Bestuurskundige Malika Igalla deed onderzoek naar duurzaamheid en prestaties van burgerinitiatieven. "Burgerinitiatieven gaan niet alleen om effectiviteit en efficiëntie, maar ook om sociale cohesie, probleemoplossend vermogen."
Lees meer