Re-integratie, Overheid en Verzuim januari 2020 nieuwsbrief
Geven en nemen

In de wet is vastgelegd dat een werknemer recht heeft op vijf dagen betaald kortdurend zorgverlof en zes weken onbetaald zorgverlof. Dat zijn de regels. Nu de praktijk.

Het leven van Stephanie en Ivo uit Zwolle veranderde dramatisch in 2013, met de geboorte van hun dochter Anna Sophie. Een meisje met het syndroom van Down en andere beperkingen, waardoor zij nooit zal lopen of spreken.

Hoewel ze haar thuissituatie goed doorgespro-ken had en afspraken gemaakt had, verloor Stephanie haar baan als opleidingscoördinator.

Ivo, docent maatschappijleer en aardrijkskunde, werd volledig gesteund door zijn werkgever. Hij kon af en toe zijn werkdagen later beginnen en meer thuis doen.

Adjunct-directeur Johan van de vmbo-school waar Ivo lesgeeft: “Het is geven en nemen. Maar Ivo vraagt ook niet het onderste uit de kan.”

De column van Carin Veders, consultant welzijn, gaat deze maand over geven, nemen en grip op werkplezier.

Goed werkgeverschap
Carin Veders

Regelmatig worden er bij Matchpartner columns geschreven over uiteenlopende onderwerpen.

Ditmaal schijft collega Carin Veders over een thema dat haar na aan het hart ligt: positieve bejegening van medewerkers en goed werkgeverschap.

"Afgelopen maand kwam de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) met het rapport Het betere werk. De nieuwe maatschappelijke opdracht.

Centraal staat daarin de vraag of wij Nederlanders wel voldoende gelukkig zijn in ons werk. Mijns inziens hangt het antwoord op deze vraag vooral samen met goed werkgeverschap.

WRR-rapporten over sociale vraagstukken zijn vaak een ongemakkelijk huwelijk tussen harde statistische data (hoeveelheid flexwerk, productiviteit per medewerker) en zachte statistische data (werkgeluk, ervaring van werkdruk). Bij de zachte data kan een kleine verandering in een enquĂȘtevraag al een wereld van verschil maken.

Toch is de WRR-definitie van ‘goed werk’, met een nadruk op grip hebben, niet oninteressant:

“Uit de wetenschappelijke literatuur destilleren we drie belangrijke condities voor goed werk'[..]

1. Grip op geld. Goed werk is werk dat voldoende (financiële) zekerheid op levert, ook in verhouding tot anderen en op de lange termijn.

2. Grip op het werk. Goed werk is werk met een zekere vrijheid, waarbij een beroep wordt gedaan op onze capaciteiten en goede sociale relaties worden onderhouden.

3. Grip op het leven. Goed werk is werk met voldoende tijd ruimte om het te combineren met zorgtaken en een privĂ©leven”

Voor mensen in de zorg, het onderwijs of bij de politie luidt het antwoord op de vraag naar tevredenheid met werk al te vaak ‘nee’, zo staat in het WRR-rapport te lezen..".
Lees meer

 
Top 10 vacatures in jouw vakgebied

Junior Beleidsmedewerker Ruimtelijk Ordening - Delft Details
Ambtelijk secretaris Adviescommissie Welstand Monumenten - Gouda Details
Beleidsmedewerker Bestemmingsplannen - Almere Details
Opleider Bedrijfsartsen - Amsterdam Details
Ervaren Casemanager Verzuim - Arnhem Details
Consulent WMO - Gouda Details
Ambulant Vaccinatie Arts - Groningen Details
Arbeidsdeskundige - Rotterdam Details
Bedrijfsarts - Groningen Details
Basisarts bedrijfsgeneeskunde (ANIOS / AIOS) - Arnhem Details

Recente artikelen over 'goed werken'
Carin VedersAdvies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving om pensioengerechtigde werknemers, naar Amerikaans voorbeeld, de mogelijkheid te geven om via een ‘overbruggingsbaan’ hun voltijdse carriùre rustiger af te bouwen.
Lees meer

De fietsleaseregeling 2020 houdt werknemers gezond. Ze betalen nog geen 7 euro per maand netto voor een e-bike van 3000 euro.
Lees meer

In het recente WRR-rapport over werk is de groep mensen die al lang werkloos is en weinig kans heeft op de arbeidsmarkt niet vergeten. Omdat "werk psychologisch en sociaal zo belangrijk is" zou er een 'basisbaan' moeten komen, in plaats van een basisinkomen.
Lees meer

Matchpartner op Instagram
Carin Veders

Wij zijn sinds kort ook actief op Instagram! Voor iedereen die het leuk vindt om een kijkje in 'onze keuken' te nemen.

Hier zullen we zo nu en dan een foto plaatsen van het reilen en zeilen binnen ons team!
Volg ons hier!