Zorg en Welzijn februari 2016 nieuwsbrief
Ziek zijn overkomt je, verzuim is een keuze

Ziekteverzuim is één van de belangrijkste kostenposten in de zorg. De ziekteverzuim-getallen in de zorgsector behoren tot de hoogste van alle branches in Nederland.

Als je in staat bent het ziekteverzuim met 1,3% te reduceren dan betekent dat 1% kostenreductie voor de totale organisatie! Vaak is dat het verschil tussen financieel gezond of niet. De praktijk heeft bewezen dat verzuim wel degelijk beïnvloedbaar is.

Bijvoorbeeld door een goede werksfeer te creëren, verantwoordelijkheden collectief te maken, tijdig in te grijpen als mensen overbelast dreigen te raken en door gesprekken aan te gaan als medewerkers zich frequent ziek melden.

Maar dan wel binnen de kaders die afgesproken zijn in de Wet Poortwachter. En daar kan het nog wel eens fout gaan als je verzuimbedrijf te gretig is.

Daarover gaat de column van collega Stephen Hoogenboom, Na de Verzuimpolitie. Zeker voor zorginstellingen, waar 70% van de kosten bestaan uit personeelskosten, is een helder ziekteverzuimbeleid dat consequent wordt uitgevoerd van zeer groot belang.

Lezen dus!

Met vriendelijke groet,

Jules de Vries
Column: Na de Verzuimpolitie
Stephen Hoogenboom

Regelmatig worden er bij Matchpartner columns geschreven over uiteenlopende onderwerpen.

Ditmaal schrijft consultant Stephen Hoogenboom over de veranderingen binnen de verzuimbranche.

'De Zembla-reeks getiteld De Verzuimpolitie, over de praktijk van aanpak van ziekteverzuim binnen bedrijven, ligt alweer een aantal jaar achter ons.

Misschien herinnert u het zich nog: een anoniem bedrijfspand in Twente, verdachte hoofden met headsets op, dreigende muziek.

En een ronkende voice-over die een belangrijk deel van de arbodienstverlening in Nederland, de zogenaamde casemanagementbedrijven, eigenlijk al aan het begin van de uitzending neerzette als onbetrouwbaar..' Lees meer

 
Vacatures binnen uw vakgebied

Verpleegkundige niveau 4 of 5 - Den Haag Details
GZ-psycholoog Terminale Zorg - Rotterdam Details
GZ-psycholoog Doven en Slechthorenden - Amsterdam / Alkmaar Details
Hoofd Medische Dienst / SO - Zwolle Details
Specialist Ouderengeneeskunde (16 upw) - Hoofddorp Details
Reclasseringswerker Diagnose & Advies - Nijmegen Details
Jeugdbeschermer / Gezinsvoogd - Den Helder Details
Inhoudelijk Directeur / Psychiater - Eindhoven Details
Verzorgende IG - Den Haag Details
Jeugdzorgwerker / Jeugdbeschermer - Den Haag Details

Nieuws uit uw vakgebied
Stephen Hoogenboom

Met het programma Grijs, Groen & Gelukkig wil IVN, Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid, een ‘groene revolutie’ ontketenen in de ouderenzorg. Door ‘beleeftuinen’, moestuinbakken en rollatorpaden bij instellingen voor ouderenzorg in te richten, komen bewoners meer buiten en worden zij actiever. Lees meer

Het aantal vrouwelijke zorgbestuurders neemt af. Toch heeft de zorg van alle sectoren nog altijd de meeste vrouwen aan de top. Lees meer

Het aantal ouderen dat na een acute ziekenhuisopname thuis overlijdt, kan fors omlaag. Als met name kwetsbare 80-plussers nazorg krijgen van een wijkverpleegkundige, daalt de sterfte met veertig procent. Lees meer