Klachtenreglement Matchpartner

Matchpartner heeft professionaliteit, betrouwbaarheid en servicegerichtheid hoog in het vaandel staan. Soms kan het voorkomen dat je van mening bent dat wij hierin tekortschieten. Informeer ons dan in eerste instantie mondeling. Het is onze intentie om in onderling overleg te komen tot een oplossing. Mocht dit niet lukken, dan bestaat de mogelijkheid schriftelijk een klacht in te dienen.

Doel van deze klachtenprocedure

Recht doen aan de individuele klager en het zo mogelijk herstellen van de werkrelatie met de klager.

Tevens willen we onze dienstverlening steeds verbeteren. Een klacht kan betrekking hebben op alle aspecten van onze dienstverlening zoals informatieverstrekking, bereikbaarheid, snelheid van reageren of bejegening.

Hoe kun je een klacht indienen

Een klacht moet schriftelijk worden ingediend. Dat kan:

Wat moet er zeker in staan

Om de klacht zo snel mogelijk te kunnen beoordelen is het noodzakelijk de volgende gegevens te vermelden:
  • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres;
  • vermelding van de activiteit waarop de klacht betrekking heeft;
  • de datum waarop de schriftelijke klacht is verzonden;
  • een zo duidelijk mogelijke beschrijving van de klacht;
  • eventuele relevante kopieën van documenten die de klacht verduidelijken.
Hoe meer relevante informatie je verstrekt, hoe beter wij in staat zijn de klacht te beoordelen.

Behandeling van de klacht

Binnen twee weken na ontvangst van de klacht ontvang je een schriftelijke ontvangstbevestiging.
In de ontvangstbevestiging wordt vermeld:
  • Wie de klacht behandelt. 
  • De termijn waarbinnen de klacht wordt afgehandeld. We streven er naar om binnen  zes weken de klacht af te handelen. Mocht blijken dat dit niet haalbaar is, dan ontvang je hierover schriftelijk bericht.
  • De mogelijkheid de klacht mondeling toe te lichten. Indien je dit wilt, kun je na ontvangst van de ontvangstbevestiging daartoe een afspraak maken met de medewerker die de klacht behandelt.

Reactie op de klacht

Je ontvangt binnen zes weken een inhoudelijke schriftelijke reactie op de klacht. Onze inhoudelijke schriftelijke reactie bevat de bevindingen van het onderzoek naar de klacht en een voorstel om tot een oplossing van de klacht te komen.

Wij doen ons uiterste best de klacht naar tevredenheid af te handelen.

Kosten

De klachtenprocedure is kosteloos.

Klachtenregistratie

Matchpartner draagt zorg voor registratie van de ingediende klacht. De ingediende klachten worden gedurende een termijn van 5 jaren, gerekend vanaf de datum waarop de klacht is ontvangen, bewaard.

Vertrouwelijkheid

Matchpartner gaat vertrouwelijk om met alle klachten en gegevens die hen tijdens de behandeling van de klachten onder ogen komen dan wel ter ore komen.

Vragen over de klachtenprocedure

Mocht je nog vragen hebben over de klachtenprocedure van Matchpartner, kun je jouw vraag stellen via klacht@matchpartner.nl. Dan ontvang je binnen twee weken van ons een antwoord op je vraag.

Vind de ideale baan binnen jouw specialisme

Vind de baan die bij jou past binnen jouw specialisme of bekijk hier ons gehele vacature aanbod