Een kindje dat nazorg nodig heeft

Geschreven door:
Joyce Prak
14-11-2016


Ter gelegenheid van het tweejarig bestaan van de nieuwe Jeugdwet schreven staatssecretarissen Van Rijn en Dijkhoff op 4 november jongstleden een brief aan de Tweede Kamer.

Zij zijn positief over de meer geïntegreerde aanpak, de “groeiende inzet van jeugdhulpverleners in het onderwijs en van praktijkondersteuners in de huisartsenpraktijken, en de toegenomen deskundigheid van de jeugd- en sociale teams”.

Tegelijk worden er in de brief een aantal nadelen opgesomd van de nieuwe wet. Onder andere de toegenomen nadruk op aanbestedingen en ingekochte zorg, die kan zorgen voor discontinuïteit. Vorig jaar april werden deze problemen al onderkend in een onderzoek in opdracht van Kinderombudsman Marc Dullaert ; het verdwijnen van ‘vaste gezichten’ door de transitie naar de gemeentes:

“Een […] opvallend cijfer is dat 20% van de kinderen aangeeft met een andere professional te maken hebben gekregen of vreest dat dit in de nabije toekomst zal gebeuren. Een andere gezinsvoogd, jeugdpsycholoog of psychiater heeft grote gevolgen voor kinderen en voor de vertrouwensband die een kind heeft met zijn of haar hulpverlener.”

Ook de instelling van budgetplafonds zorgt voor grilligheid in de dienstverlening en zelfs wordt er melding gemaakt van onterechte inmenging door gemeentes bij de behandeling in de jeugd-GGZ. Op dezelfde dag dat de brief van de twee bewindslieden verscheen, uitten een aantal hulpverleners, psychologen en psychiaters, hun zorgen over de situatie in de jeugdzorg in een artikel in NRC.

Deze professionals zien de meer geïntegreerde aanpak juist als een gevaar, aangezien gemeentes in voorkomende gevallen afdwingen dat een van de eigen medewerkers wordt betrokken bij de behandeling, met negatieve gevolgen voor de vertrouwensband tussen cliënt en hulpverlener en het beroepsgeheim.

Voorlopig wil Van Rijn niet ingrijpen om wat de SP de ‘wurgcontracten’ van de gemeentes noemt tegen te gaan. Het is volgens hem aan de gemeenteraad om het college van burgemeester en wethouders hierin te controleren. In de praktijk blijken echter veel raadsleden en verantwoordelijke wethouders overvraagd als het gaat om de zware klus van het gelijktijdig regisseren en vernieuwen van de jeugdzorg.

Binnen Matchpartner ben ik sinds enige tijd verantwoordelijk voor het vervullen van vacatures in de jeugdzorg: onder andere gezinsvoogd, gedragskundige en jeugdzorg begeleider. Hiervóór hield ik mij al wel met de gemeentemarkt bezig, met name de afdelingen sociale zaken en werkgelegenheid.

Als (nog) relatieve buitenstaander valt mij nu al op dat het in deze sector echt gaat om de mensen die het werk doen, hoeveel regelgeving je ook schrijft, hoeveel interactieve jeugdzorg-apps je ook creëert, met hoeveel rapporten je ook terugkijkt.

Het gaat echt ergens over, in de meest ernstige en angstige zaken zelfs over leven en dood. Als het goed afloopt, als de boel onder controle is, is dat vooral te danken aan oplettende en doortastende mensen op cruciale posities.

De twee jaar oude Jeugdwet is duidelijk een kindje dat nazorg nodig heeft. Door goed, ervaren personeel in dienst te hebben kunnen de risico’s worden afgedekt. Hopelijk kan de opgroeiende dreumes in de naaste toekomst op eigen benen staan.

Joyce Prak
Op persoonlijke titel geschreven

Reageer

Hans van Benthem
14 november 2016
Dag Joyce, Helemaal mee eens. Als manager met jarenlange ervaring in de Jeugdzorg onderstreep ik ook dat het in de jeugdzorg echt ergens over gaat. De werkrelatie die dag in dag uit wordt onderhouden door doortastende deskundige hulpverleners is van cruciaal belang voor het kind en zijn ouders. Hopelijk blijven we daar naar handelen. groet Hans

Laatste nieuws

Vind de ideale baan binnen jouw specialisme

Vind de baan die bij jou past binnen jouw specialisme of bekijk hier ons gehele vacature aanbod