'Armoede lastiger te bestrijden'

Geschreven door:
Bregje Lampe
Terug naar nieuwsoverzicht
In de pers
01-11-2012

Oorspronkelijk gepubliceerd in het Parool. Auteur: Bregje Lampe

Amsterdam - De omstandigheden voor mensen in Amsterdam met lage(re) inkomsten zijn iets beter dan ze gemiddeld elders in het land zijn, maar de vrees is dat maatregelen van het rijk het sociale beleid van de gemeente onder druk zetten.

Uit de Lokale monitor werk, inkomen en zorg 2012,  die laat zien hoe gemeenten het doen op het gebied van onder andere armoedebestrijding, ondersteuning van werkzoekenden en thuiszorg, scoort Amsterdam met 45 punten iets boven het landelijk gemiddelde. Zo is de 22,50 euro per uur die de gemeente voor thuiszorg betaal, veel in vergelijking met andere gemeenten. Maar ondertussen kent Amsterdam geen beleid om niet-melders bij jongeren te bereiken en moeten aanvragers van een uitkering 41 dagen wachten op een beslissing over hun aanvraag.

"Ik verwacht dat we volgende keer veel beter zullen scoren, want dit cijfer is gebaseerd op oude gegevens. Ik heb drastische maatregelen genomen waardoor negentig procent van de mensen nu binnen twintig dagen zal worden geholpen. Het is mijn streven de Dienst Werk en Inkomen naar de top vijf te krijgen", zegt Andrée van Es, wethouder in Amsterdam.

FNV-voorzitter Agnes Jongerius sprak gister tijdens de presentatie van de monitor in de Stopera har zorg uit over de diverse bezuinigingen om de sociale zekerheid. "Tot nu toe konden we meestal melden dat het sociale beleid van gemeenten op veel terreinen was verbeterd. Maar dit jaar is het beeld echt anders. Op alle terreinen staat het sociale beleid van gemeenten onder druk", aldus Jongerius, die vindt dat de gevolgen van de crisis opvallend vaak worden afgewenteld op mensen met lage(re) inkomens.

Jongerius denkt dat gemeenten wel een sociaal beleid willen voeren, maar dat ze daar steeds minder de gelegenheid voor krijgen. "Dit kabinet gebruikt - je zou ook misbruikt kunnen zeggen - de gemeenten als doorgeefluik van hardvochtige bezuinigingen." 

"Ik vind dat een nogal harde kwalificatie voor een werkelijkheid die daar wel op lijkt. Ik begrijp de woorden van Jongerius wel, maar ik ben te hoffelijk om het op die manier te zeggen," aldus Van Es. "Ik ben blij dat we meer beleidsruimte krijgen, maar volgens mij wordt nog steeds te veel vastgelegd," aldus de wethouder, die ervoor pleit iedereen die kan werk, aan het werk te krijgen en "de mensen die het financieel moeilijk hebben, niet door het ijs te laten zakken".

"Ik vind het belangrijk dat Amsterdam zich verantwoordelijk opstelt op het gebied van armoedebestrijding. Daarom stellen we als gemeente steevast extra geld beschikbaar, maar dan nóg ben ik bang dat het dit jaar moeilijk zal worden de armoede te bestrijden, omdat die steeds heftiger wordt," aldus Van Es.

"Ik word met zoveel nieuwe maatregelen geconfronteerd dat ik me wel eens afvraag wat met de mentaliteit van de jaren zeventig is gebeurd. Het lijkt wel alsof vanuit de liberale hoek oorlog wordt gevoerd tegen mensen met een uitkering," zegt Sjaak Peeters, die al 25 jaar in de bijstand zit en dit jaar onder andere 130 euro moet inleveren op zijn langdurigheidstoeslag. 

"De verzorgingsstaat wordt afgebouwd.. Mensen die gewend zijn verzorgd te worden, moeten nu weer hun eigen geld verdienen. Dat kan hard aankomen. Maar ik vind dat op dit moment de nadruk teveel op het politieke aspect wordt gelegd in plaats van op het praktische," zegt Maarten de Haan, consultant re-integratie, mobiliteit en verzuim bij Matchpartner.

"Voor decentralisatie is natuurlijk wel iets te zeggen, maar het ontbreekt de gemeente aan middelen om het beleid uit te voeren," zegt Joop Lahaise, PvdA-deelraadslid in stadsdeel Centrum en hoofdredacteur van MUG Magazine.

Lahaise houdt op 26 pril een stadsgesprek waarbij mensen in de bijstand, Wajongers of gebruikers van een andere regeling waar op bezuinigd wordt of dreigt te worden, hun verhaal kunnen doen. "Wij krijgen veel signalen van instanties die zich zorgen maken over de nieuwe maatregelen."

Reageer

Geen reacties

Vind de ideale baan binnen jouw specialisme

Vind de baan die bij jou past binnen jouw specialisme of bekijk hier ons gehele vacature aanbod