Rijlesmijmeringen

Geschreven door:
Joshua Deur
29-06-2020

 
Wie aan het werkgebied ruimtelijke ordening, infrastructuur, het milieu en volkshuisvesting denkt, ziet vooral onnavolgbare civiel techneuten, bouwkundigen en verkeerskundigen voor zich. In relatieve afzondering realiseren zij, via ontwerpen en tekeningen waar een gewone sterveling geen touw aan vast kan knopen, de gebouwen, bruggen en viaducten waar wij de jaren erop gebruik van kunnen maken.

Het vakgebied krijgt echter steeds meer te maken met aanvullende politieke en maatschappelijk wensen en met… onverwachte virussen. Enter: technische innovatie.

Sinds twee jaar ben ik als recruiter actief binnen het fysiek domein. Terwijl mijn collega Michael Reijmers een bouwkundige achtergrond heeft, wat het gemakkelijker maakt mee te praten over bepaalde onderwerpen, heb ik er nog wel eens moeite mee. Gelukkig is de gemiddelde kandidaat gek van zijn of haar vak en vertelt al te graag over de nieuwste trends. 

Binnen het fysiek domein blijft de verbinding tussen verschillende vakgebieden mij verrassen en fascineren. De vakkennis van een civiel techneut, van ontwerp tot realisatiefase. De rechtskundige expertise van juristen die de rechtmatigheid voor hun rekening nemen. Het vermogen van beleidsadviseurs om draagvlak bij inwoners te creëren. Een geoliede machine waarin alle onderdelen naadloos op elkaar aansluiten.

Je ziet het als je zelf in Nederland onderweg bent en bewust kijkt naar kruispunten, knooppunten, verkeerslichten en dergelijke. Zoals toen ik een paar weken geleden rijles had. Mijn rijinstructrice en ik raakten in gesprek over de nieuwste verkeerskundige technologieën en wat er in de toekomst nodig zal zijn om ongelukken te voorkomen en de steeds intensievere verkeersdoorstroom beheersbaar te maken.

Sensortechnologie en kunstmatige intelligentie raken in zwang. Gemeenten zetten deze technieken in bij de inrichting van de openbare ruimte, asset management en verzamelen van data. De sensoren maken het mogelijk parkeerplaatsen, vuilnisbakken, lantaarnpalen en domotica slimmer in te zetten. Ook de inrichting, efficiëntie en effectiviteit van mobiliteit zal verbeterd worden door Internet of Things-achtige oplossingen en big data.

Patronen van data zijn van invloed op beslissingen die worden genomen. Hoe snel een slimme vuilnisbak gevuld raakt, bijvoorbeeld tijdens een evenement, geeft informatie over de beweging van mensen. Een slim verkeerslicht kan verkeersbewegingen regisseren. Bij slecht weer fietsers vaker groen licht geven ofwel fietsers groen licht geven als er geen ander verkeer aankomt.

Juist in de Covid-19 tijd wordt er van verkeerskundigen de nodige creativiteit verwacht. Recentelijk hoorde ik op de radio dat mensen massaal auto’s aan het aanschaffen zijn om daarmee het openbaar vervoer en mensenmassa’s zoveel mogelijk te vermijden.

Nico Molenaar, verkeerskundige bij het Verkeersatelier in Westzaan, ziet deze trend ook:

“Het gebruik van het openbaar vervoer is tot 10-20% gedaald door de invloed van Covid-19. Daardoor gaan mensen niet alleen meer met de auto, in de stad zie je juist een overgang van openbaar vervoer naar fietsen en lopen.”

Molenaar ziet dat verkeerskundigen samen met bestuurders deze ontwikkeling aangrijpen om meer ruimte te maken voor ‘langzaam verkeer’:

“Vanuit de politiek bestaat al langer de wens om de auto te weren uit de stad, door Covid-19 wordt die ontwikkeling nu versneld.”

De druk op de weg neemt dus toe terwijl ook duurzaamheid hoog op de politieke agenda staat.

Vorig jaar is een bedrag van ruim €12 miljoen uitgetrokken om slimme technologie in te zetten op de snelweg A58. Uit onderzoek van TNO blijkt dat het bij ongeveer 40% van de opstoppingen op de A58 om een spookfile gaat. Onverwacht remgedrag van een automobilist zorgt dan voor een schokgolf op de weg.

Voor de bestrijding van schokgolven bestaan in de markt geen standaardoplossingen. Door bewegingen te meten en automobilisten te voorzien van actueel snelheidsadvies en informatie over de situatie op de weg, kunnen zij bijvoorbeeld te weten komen wat het verkeer verderop doet. Ze houden er rekening mee en filegolven en gevaarlijke situaties worden voorkomen.

Het volgen van de actualiteit en bovenstaande en andere ontwikkelingen binnen de ‘vierkante millimeters’ van een specialistisch beroep is inspirerend. Bij Matchpartner detacheren we de professionals die het verschil maken. Ik stel het me maar zo voor dat ik indirect een bijdrage lever aan een veiligere omgeving.

En bovendien, het geeft een extra dimensie aan mijn autorijlessen.

Joshua Deur
Op persoonlijke titel geschreven

Lees ook: Verandering van spijs doet eten van Michael Reijmers

Reageer

Niels
29 juni 2020
Mooi voorbeeld, die A58. Typisch voorbeeld van menselijk gedrag in de praktijk. Een mooi moment om eens te kijken wat er gedragsmatig verkeerd gaat en of je dat kunt oplossen met de civieltechnische kant. Sowieso zijn autosnelwegen mooie casestudies. Hier in het noorden op de A7 heb je bij Marum en afslag Buitenpost twee plaatsen waar regelmatig, zonder aanleiding, ongevallen gebeuren. Nu is er geen signalisatie maar het zijn juist mooie plekken om eens vanuit een psychologisch aspect te kijken naar het hoe en waarom en niet alleen vanuit een civieltechnisch oogpunt, want dan kom je er niet uit. De inrichting voldoet immers aan de richtlijnen ;-)

Vind de ideale baan binnen jouw specialisme

Vind de baan die bij jou past binnen jouw specialisme of bekijk hier ons gehele vacature aanbod