Detacheren is mensenwerk

Geschreven door:
Daniël Petitjean
21-05-2015

Je schenkt jezelf een kop koffie in, zet je laptop aan en gaat op zoek naar een leuke baan in het verlengde van jouw opleiding.

Al snel stuit je op vacatures waarbij eisen worden gesteld waar je al bij voorbaat niet aan kunt voldoen. Herkenbaar voor veel net afgestudeerde HBO-ers met bijvoorbeeld de studierichting Sociaal Juridische Dienstverlening. Vol goede moed ga je aan de slag om de baan te vinden die goed bij jouw opleiding past, veelal iets binnen de sociale zekerheid, bij een gemeente. Denk aan Klantmanager Inkomen, Klantmanager Werk, Schuldhulpverlener of WMO-consulent. 

Om op zo’n functie te worden aangenomen moet je wel de juiste kennis van bepaalde systemen en werkervaring hebben. Alleen: hoe kòm je aan die ervaring? Het bekende kip en ei verhaal! Daarom hebben wij als detacheringsbureau veel te maken met sollicitanten die zich beklagen over de eisen die de gemeentes stellen in hun functieprofielen. Vaak is het soort-zoekt-soort.

Hoe werkt het eigenlijk met dit soort vacatures? Ruim 25% van de gemeentes zetten hun vacatures uit bij een zogenaamde inhuurdesk. Je kunt daar als kandidaat niet direct op solliciteren tenzij je een ZZP-er bent. Dus moet je solliciteren via een aangesloten bureau, zoals het onze.

Een inhuurdesk faciliteert de uitvraag en werving, waarna er een eerste selectie van kandidaten wordt gemaakt. De curriculum vitae’s van de kandidaten die het hoogst scoren op de bekende ‘gunningcriteria’ worden doorgestuurd naar de gemeente. Vanuit de gemeente wordt vervolgens een beslissing genomen welke kandidaten op gesprek mogen en welke op de reservelijst komen.

Wat zijn die gunningcriteria? Dat zijn criteria die in percentages bepalen in welke mate jij voldoet aan het gewenste profiel. Hieronder enkele voorbeelden:

  • Minimaal 3 jaar relevante werkervaring binnen een gemeente: 35%
  • Kennis van en ervaring met het klantvolgsysteem GWS4ALL: 30%
  • In bezit van een afgeronde relevante HBO opleiding, (lees: SJD, Sociaal Juridische Dienstverlening): 35%

Voorbeeld 1)  Je hebt als starter een halfjaar stage ervaring binnen een gemeente en voldoet aan de punten 2 en 3. In dat geval is het een bijna zeker dat je niet door de eerste selectie komt van de inhuurdesk.

Voorbeeld 2)  Je hebt van je studie alleen de propedeuse gehaald, maar wel 8 jaar relevante werkervaring en systeemkennis binnen de gemeente en zelfs de functie al jaren uitgeoefend. Toch wordt je zonder pardon afgewezen op basis van de opleidingseis.

Dit zijn maar enkele voorbeelden van kandidaten die afvallen in de eerste selectie door de inhuurdesk. Geen 100% score maakt de kans op uitnodiging voor een gesprek vrijwel onmogelijk.

Veel gemeentes lopen weg met het ‘inhuurdesk-principe’. Andere zien het als een grote belemmering.

Hoe gaat Matchpartner om met dit fenomeen? Eerlijk gezegd is het voor ons toch vooral een werkwijze waarbij datgene wat wij het beste doen, het ‘mensenwerk’, wordt uitgeschakeld. De basis van ons succes zien wij toch vooral in de duurzame relaties die wij met onze opdrachtgevers hebben opgebouwd. Dat kan alleen als je de klant goed kent, daar op locatie bent geweest, de behoeften weet maar ook de werkcultuur en sfeer kent.

Dit is in de praktijk ook de wens op de werkvloer, het leveren van maatwerk. Wij willen het liefst onze kandidaat persoonlijk omschrijven op basis onze eigen bevindingen in een uitgebreide intake en een referentiecheck. Hierdoor ontstaat een veel genuanceerder beeld en kunnen kandidaten floreren waarvan je dat niet zou verwachten op grond van puur de gunningscriteria.

Tot op zekere hoogte is de inhuurdesk dan ook een noodzakelijk kwaad. Als bureau ontkom je er niet altijd aan, je moet je conformeren aan de soms rigide eisen. Het voordeel van Matchpartner is wel, dat wij door jarenlange ervaring en onze persoonlijke aanpak weten hoe we de kwaliteiten van de kandidaat optimaal tot hun recht kunnen laten komen binnen het systeem.

De persoonlijke match blijft de beste match. En detacheren is en blijft mensenwerk!

Daniël Petitjean 
Op persoonlijke titel geschreven

Lees over hetzelfde onderwerp ook Het Marktplaats-denken 
Lees meer columns

Reageer

Marloes Groen
21 mei 2015
Na vier jaar te zijn afgestudeerd van de studie Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (HBO) nog geen baan gehad in mijn studierichting. Heel frustrerend!

Vind de ideale baan binnen jouw specialisme

Vind de baan die bij jou past binnen jouw specialisme of bekijk hier ons gehele vacature aanbod